درباره ما

ما برآنیم تا از طریق آموزش و روش های نوین مشاوره در قبال نتایج مورد انتظار مشتریان الف ونون مسئول باشیم .اصول ما حصول نتایج برد- برد برای ما و مشتریان ماست به نحوی که انسجام و ارتباط ما را پایدارتر سازد .ما می کوشیم که حرمت هستی و طبیعت و اخلاق را رعایت کنیم وهدف ما هماهنگی ،شادی وعشق درونی مشتریانمان از طریق کمک به آنها در درک بهتر از مسائل شغلی ،فردی و تحصیلی است به نحوی که دراین راستا بتوانیم حامی تولیدات داخلی جهت کاهش بیکاری و بهبود وضعیت شغلی وحرفه ای گری وتغییر شیوه های تحصیلی به صورت کارآمدتر باشیم.

تبلیغ و ترویج برند

بازاریابی رابطه ای به معنای تشکیل تیم دادن با دیگر شرکت هایی است که محصولات و خدمات شما را به همان بازار هدف شما ارائه می دهند.

فروش کتاب های تالیف شده

وقتی وارد یک فروشگاه کتاب می‌شوی، حس خوبی به آدم دست می‌دهد

مشاوره کسب و کار

خدمات این مجموعه شامل مشاوره برندسازی، مشاوره فروش و بازاریابی می باشد

تدریس زبان ایتالیایی

یادگیری یک زبان جدید، کلیدی طلایی برای توسعه ی ارتباطات در زندگی امروزی شماست